Schadeformulier invullen

Stap 1

Noteer de identiteit van getuigen op het formulier.

Stap 2

Zorg ervoor dat de verzekeringsgegevens van de tegenpartij juist vermeld worden.

Stap 3

Geef duidelijk aan waar de schade zich bevindt.

Stap 4

Vergeet bij punt 12 niet het aantal aangekruiste vakjes in te vullen. Kruis nooit iets aan dat ongeveer juist is. Dit kan in een schuldvraagdiscussie tegen u werken. Als de toedracht niet onder dit punt aan te geven is, kan de juiste toedracht bij punt 14 worden vermeld.

Stap 5

Als de tegenpartij bij punt 14 iets aangeeft waar u het niet mee eens bent, moet u dit duidelijk aangeven.

Stap 6

Geef bij de situatieschets duidelijk aan hoe de aanrijding is ontstaan. Het is tevens van belang dat u duidelijk aangeeft op welke plaats van de weg de voertuigen zich bevonden kort voor de botsing. Zorg ervoor dat de afmetingen in juiste verhouding tot elkaar weergegeven worden.

Stap 7

Zet geen handtekening onder punt 15 als u het niet eens bent met de inhoud van het formulier, tenzij u onder punt 14 hierover een opmerking heeft gemaakt

Het Europees schadeformulier is gratis te verkrijgen bij uw eigen verzekeringsmaatschappij.